Porady

Kiedy geodeta może wytyczyć budynek?

geodeta

Wytyczenie geodezyjne jest obowiązkiem, który obejmuje wszelkiego rodzaju budynki, które wymagają uzyskania pozwolenia na ich realizację – są to m.in. domy jednorodzinne. Tyczenie budynku to czynność, która poprzedza rozpoczęcie prac budowlanych. Kto ma uprawnienia do wykonania tego zadania? Kiedy wytyczenie budynku jest konieczne?

Czy geodeta musi wytyczyć budynek?

Dom powinien zostać zbudowany dokładnie w miejscu, które zostało zatwierdzone przez urząd po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Właśnie dlatego niezbędne jest wytyczenie budynku. Jedyną osobą, która jest uprawniona do wykonania tej czynności, jest geodeta. To on poprzez wpis do dziennika budowy, bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne błędy. 

Cała czynność nie jest zbyt skomplikowana. Wytyczenie budynku kiedy należy je wykonać? W przypadku budynku, którego kształt jest stosunkowo prosty, wytyczanie trwa najczęściej mniej więcej dwie godziny. Geodeta musi być precyzyjny, ponieważ każdy popełniony przez niego błąd może skutkować nawet wydaniem nakazu rozbiórki części obiektu. 

Kiedy geodeta może wytyczyć budynek?

Kiedy geodeta wytycza budynek? Jest to czynność, którą najczęściej wykonuje się w momencie, w którym z placu budowy zniknie ciężki sprzęt, a więc gdy początkowy wykop jest już gotowy. Taka kolejność działań jest najbardziej praktyczna. Kolejne elementy prac nie naruszą już wskazanych przez geodetę punktów. Z reguły podczas czynności wytyczania budynku obecny powinien być też wykonawca. Jego zadaniem jest przygotowanie łat geodezyjnych. 

Kiedy geodeta wykona już cały proces wytyczania budynku, to do wykonawcy i kierownika budowy należy skontrolowanie, czy wszystko zgadza się z projektem przedłożonym dotychczas w urzędzie. Końcowym elementem jest najczęściej rozwinięcie sznura, który wskazuje wykonawcy, jak powinny wyglądać docelowe osie ścian. Istnieją także inne sposoby wskazywania płaszczyzn ścian, które są preferowane przez niektórych wykonawców. 

Wymogi prawne i usługi geodety – co warto o nich wiedzieć?

Geodezja Pruszków – jakiego geodetę wybrać? , Na jakich podstawie regulacji prawnych ocenia się prawidłowość wykonanych czynności? Wytyczenie budynku – kiedy należy je wykonać? Ustawa o prawie budowlanym wskazuje wszystkie niezbędne regulacje i to zgodnie z nimi wykonuje swoją pracę geodeta. Każdy budynek mieszkalny powinien zostać prawidłowo wytyczony przed wybudowaniem. 

Co ważne, z usług geodety należy skorzystać również po zakończeniu budowy. Jego zadaniem jest wówczas stworzenie inwentaryzacji powykonawczej. W kwestii odpowiedzialności, ustawa wskazuje, że za postawienie domu w złym miejscu odpowiada osoba kierująca budową. Wszystkie wymiary powinny zostać zachowane, w szczególności należy przestrzegać zachowania ustawowych odległości od granic działki. 

Szukając dobrego geodety, należy zweryfikować jego kompetencje. Wykwalifikowany i doświadczony specjalista pomoże uniknąć błędów, które mogą nieść ze sobą uciążliwe konsekwencje i niepotrzebne, dodatkowe koszta. 

Rekomendowane artykuły