Zwierzęta

Choroby trzody chlewnej – przyczyny, objawy i profilaktyka

Choroby trzody chlewnej dotykają zarówno mniejszych, jak i większych hodowców. Niektóre schorzenia mogą w znaczący sposób przekładać się na liczebność populacji, natomiast inne –  mniej groźne skutkują dodatkowymi kosztami, nie niosąc ze sobą bezpośredniego zagrożenia dla życia zwierząt. Aby unikać chorób zakaźnych trzody chlewnej, należy zapewnić odpowiednie warunki życia, takie jak wilgotność, dobrostan i temperatura. Jakie są podstawowe choroby trzody chlewnej? Czym się objawiają i jak się przed nimi ustrzec?

Choroby wirusowe – najczęstsze schorzenia trzody chlewnej

Najczęstszą chorobą zakaźną trzody chlewnej jest grypa. Przyczyną są wirusy typu A i C. Choroba ta u świń charakteryzuje się wysokim współczynnikiem zachorowań, jednak śmiertelność dotyczy zaledwie niewielkiego odsetka zwierząt. Cechą charakterystyczną jest szybki okres obejmowania całej hodowli, co może mieć miejsce w przeciągu 2 dni.

Trzoda chlewna choruje na grypę, która manifestuje się objawami ze strony układu oddechowego, do których należą duszności i napadowy kaszel oraz gorączką i brak apetytu. Grypa świń u loch skutkuje zmniejszoną płodnością w trakcie trwania choroby, a także mniejszymi rozmiarami urodzonych prosiaków. Profilaktyka obejmuje głównie szczepienia wśród warchlaków.

Innym przykładem choroby zakaźnej trzody chlewnej jest zespół rozrodczo-oddechowy świń. To infekcja wywoływana przez arteriwirusy, które posiadają dużą zdolność mutacji. Najważniejsze objawy to kaszel, gorączka, spadek apetytu, przejściowe zasinienie uszu oraz zwiększenie liczby martwo urodzonych prosiąt. Najczęstszymi sposobami rozprzestrzeniania, które przyczyniają się do rozwoju zespołu rozrodczo-oddechowego świń, są kontakt z zakażonymi osobnikami, zanieczyszczenia wnoszone na obuwiu oraz wydzielina z nosa lub ślina. Działania profilaktyczne obejmują stosowanie szczepień, izolowanie osobników chorych oraz odpowiednia higiena środowiska.

Choroby bakteryjne trzody chlewnej – przyczyny i objawy

 

Choroba obrzękowa, czyli najczęściej występujące schorzenie bakteryjne u świń, jest związane z pojawieniem się bakterii Escherichia coli w organizmie zwierzęcia. Dochodzi do uszkodzenia ścian naczyń żylnych i tętniczych oraz nagromadzenia płynu limfatycznego w mózgu. Charakterystycznymi objawami są zaburzenia koordynacji zwierząt, upadki, brak apetytu oraz pozostałe objawy nerwowe. Do głównych działań profilaktycznych należy stosowanie doustnych szczepionek i zapobieganie namnażaniu się bakterii.

Innym rodzajem choroby pasożytniczej, która często występuje w populacji trzody chlewnej, jest różyca. Wywołują ją bakterie włoskowca różycy, które powodują uszkodzenia skóry i ściany układu pokarmowego. Charakterystycznym objawem tej choroby trzody chlewnej jest częstsze występowanie w miesiącach letnich. Inne symptomy, które pojawiają się w przebiegu różycy to gorączka, sztywność kończyn oraz nagła śmierć, jej przyczyną jest niewydolność układu krążeniowego. Skutecznym sposobem eliminacji patogenu będzie poddawanie go działaniu penicyliny.

Choroby pasożytnicze w hodowli świń

Jedną z najczęstszych przyczyn chorób trzody chlewnej o charakterze pasożytniczym jest glistnica – spowodowana zakażeniem pasożytem Ascaris suum. Powoduje on odwodnienie, biegunkę oraz spowolnienie wzrostu i utratę masy ciała zwierząt. W badaniu stwierdza się zapalenie płuc, które jest silnie oporne na działanie antybiotyków. Do zakażeń dochodzi najczęściej w przypadku zwierząt narażonych na kontakt z podłożem na zewnątrz. W profilaktyce glistnicy istotną rolę odgrywa ograniczenie dostępu trzody do zanieczyszczonej gleby i stosowanie preparatów odrobaczających.

Inne często występujące choroby pasożytnicze w populacji trzody chlewnej to toksoplazmoza, świerzb i wszawica. W większości przypadków istotną rolę w profilaktyce odgrywa ograniczenie kontaktu z zakażonymi zwierzętami oraz zanieczyszczonym środowiskiem.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *