Porady

Jakie konsekwencje za nieprzestrzeganie czasu pracy kierowcy?

law

Praca w transporcie międzynarodowym wiąże się z koniecznością przestrzegania wielu obowiązków, jakie nakłada na przedsiębiorstwo prawo. Dotyczy ono nie tylko najbardziej podstawowych kwestii organizacyjnych charakterystycznych dla prowadzenia biznesu, ale również sposobu rozliczania pracowników. Za nieprzestrzeganie czasu pracy kierowcy mogą zostać zasądzone kary, co z pewnością nie jest scenariuszem korzystnym dla żadnej ze stron. Jak się przed tym ustrzec, poznając konsekwencje za nieprzestrzeganie czasu pracy kierowcy?

Nieprzestrzeganie czasu pracy kierowcy – co to oznacza?

Wykonywanie zadań zawodowych związanych z pracą w transporcie profesjonalnym z oczywistych względów odnoszone jest do konieczności przestrzegania różnorodnych przepisów, związanych nie tylko ze sposobem transportu i przewożenia ładunków, ale również czasem pracy każdego kierowcy. Nie jest przecież tajemnicą, że praca w transporcie jest bardzo odpowiedzialna, szczególnie z perspektywy kierowcy. Nieprzestrzeganie czasu pracy kierowcy to poważne naruszenie, które niestety bardzo często dotyczy samych przedsiębiorców na co dzień działających w tej branży. Mogą oni błędnie zakładać, że nie istnieją regulacje dotyczące wyznaczonego czasu pracy dla kierowcy. W rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej, a jakiekolwiek duże odstępstwa od normy wiążą się z ryzykiem nałożenia dotkliwej kary.

Przerwy i czas pracy – kary dla kierowców zawodowych

Praca każdego kierowcy zawodowego zatrudnianego przez zaufane przedsiębiorstwo obarczona jest w swoim działaniu wieloma regulacjami prawnymi, których nie da się w żaden sposób ominąć. To właśnie one wyznaczają pewne standardy bezpieczeństwa, wymagane podczas realizowania zadań związanych z transportem. Z perspektywy przedsiębiorców w zakresie nieprzestrzegania czasu pracy bardzo często można spotkać się z problemem niewystarczającej ilości przerw. Niezgodna z prawem jest również sytuacja, w której takie przerwy są za krótkie. Przyjmuje się, że skrócenie dziennego odpoczynku kierowcy powyżej 15 minut klasyfikuje się już do kary pieniężnej 100 złotych. Jeśli skrócenie jest większe, odpowiednio większy jest również mandat. Kary dla kierowców zawodowych z oczywistych względów bezpośrednio uderzają tak w samo w przewoźnika, jak i osobę odpowiedzialną.

Regulacje prawne a nieprzestrzeganie czasu pracy

Transport prowadzony na obszarze międzynarodowym wiąże się z koniecznością przestrzegania przepisów nie tylko na terenie kraju, ale również tych obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętymi powszechnie regulacjami na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku przewoźnicy są prawnie zobowiązani do wyposażenia swoich kierowców w specjalne urządzenia przeznaczone do pomiaru czasu pracy i jazdy, czyli tachografy. Podobne regulacje dostępne są również w polskich przepisach, a konkretnie w Ustawie o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców z dnia 5 kwietnia 2013 roku. Kary dla kierowców zawodowych zawsze wynikają bezpośrednio z nieprzestrzegania przez nich konkretnych przepisów, zatem zawsze mają określoną podstawę prawną. Bez tego nie można mówić o uzasadnionej karze, jaka może być stosowana w transporcie międzynarodowym.

Wysokość kary dla kierowców zawodowych

W zależności od tego, jak poważne było uchybienie związane z nieprzestrzeganiem czasu pracy kierowcy, nakłada się odpowiednią karę. Obecnie jedną z najważniejszych kategorii rozliczeń, jaką przyjmuje się w odniesieniu do kierowców zawodowych, jest przekroczenie dopuszczalnego tygodniowego czasu jazdy – gdy przekracza on 14 godzin, kary rozpoczynają się od 550 zł wzwyż. Jak zatem zapobiegać nakładaniu kar dla kierowców międzynarodowych, jednocześnie dbając o płynność działania wszystkich struktur przedsiębiorstwa transportowego? Dobrze jest wykorzystywać profesjonalne programy (https://vtsproject.pl/) do rozliczania czasu pracy kierowców, tak aby mieć pełną kontrolę nad tym, ile godzin pracownicy przeznaczają na wykonywanie swoich obowiązków zawodowych.

Rekomendowane artykuły