Technologia

Jak wygląda kalibracja alkomatów?

Alkomat to niezwykle przydatne urządzenie. Wykorzystywane jest nie tylko przez policję, ale i przez różnego rodzaju firmy w celu kontroli pracowników oraz osoby prywatne. Posiadanie alkomatu poleca się zwłaszcza kierowcom. Będą oni mogli w razie konieczności zawsze wykonać badanie i mieć pewność, czy mogą prowadzić pojazd mechaniczny. Ma to ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Na rynku wyróżnić można wiele modeli alkomatów. Niezależnie jednak jaki się wybierze, najważniejsze jest, aby podawał on precyzyjny i wiarygodny wynik. Aby było to możliwe, alkomat musi być właściwie skalibrowany.  To, jak często taki proces należy przeprowadzać, zależy w dużej mierze od posiadanego modelu alkomatu oraz od sposobu jego użytkowania.

Na czym polega kalibracja alkomatów?

Jak wspomniano, na rynku dostępne są różne alkomaty. Najczęściej wybierane są te półprzewodnikowe lub elektrochemiczne. Niezależnie jednak od wybranego modelu alkomatu, każdy z nich po pewnym czasie ulega rozregulowaniu. Wpływ na to mają różne czynniki. Przede wszystkim są to warunki zewnętrzne, takie jak choćby zmienne temperatury czy wilgotność powietrza. Oczywiście wpływ na rozregulowanie się alkomatu ma także duża częstotliwość jego użytkowania. Jeśli do tego dojdzie, alkomat zaczyna pokazywać nieprecyzyjne i niedokładne wyniki pomiarów. Jeśli nie przeprowadzisz szybkiej kalibracji alkomatu, może to także w ostateczności doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Istotne jest zatem, aby alkomat był systematycznie i regularnie kalibrowany. Ten proces polega na sprawdzeniu wyników, jakie pokazuje urządzenie i porównanie ich z wynikami wzorcowymi. W przypadku wykazania rozbieżności konieczna jest regulacja alkomatu polegająca na instalacji nowszego oprogramowania. Po tej czynności urządzenie znów będzie pokazywać dokładne i precyzyjne wyniki pomiarów.

Jak przebiega kalibracja alkomatów?

Do kalibracji alkomatu zastosowane muszą być specjalne urządzenia określane jako symulatory. W pierwszej kolejności alkomat przełączany jest w tryb serwisowy. Następnie do urządzenia wprowadza się próbki alkoholu o różnym stężeniu. Dzięki temu możliwa jest regulacja alkomatu w taki sposób, aby znów pokazywał on wiarygodne wyniki pomiarów. Co ważne, urządzenie nie powinno być kalibrowane samodzielnie przez właściciela. Jeśli kalibracja przeprowadzona ma zostać w sposób profesjonalny, to wykonać ją powinna osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. Do kalibracji potrzebne są bowiem także odpowiednie narzędzia, takie jak piny i sprzęt wzorcowy. Cała procedura musi być także przeprowadzona na specjalnie przeznaczonym do tego stanowisku pomiarowym. Odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia kalibracji potrzebne są także choćby dlatego, że tylko osoba posiadająca właściwą wiedzę w przypadku wykrycia rozbieżności w wynikach pomiarów będzie wiedziała, jakie poprawki w pracy urządzenia trzeba wprowadzić.

Kalibracja alkomatu przez specjalistyczną firmę

W związku z powyższym kalibracja alkomatów zawsze przeprowadzana powinna przy w specjalnie do tego przystosowanym serwisie. Ważne, żeby jego pracownicy posiadali doświadczenie, wysokie kwalifikacje i nowoczesne narzędzia pracy. Wszystko to znajdziesz w Polskim Centrum Kalibracji. Firma ta przeprowadza kalibracje alkomatów, wykorzystując do tego wysokiej jakości sprzęt. Sam proces obywa się także w specjalnie dostosowanych do tego celu warunkach. Co istotne, Polskie Centrum Kalibracji Alkomatów zawsze po wykonaniu usługi wystawia certyfikat świadczący o tym, że proces kalibracji wykonany został w sposób prawidłowy, a sam alkomat działa poprawnie i wskazuje precyzyjne wyniki pomiarów. Dzięki temu po kalibracji można być pewnym, że widoczny po badaniu wynik na pewno jest wiarygodny. Trzeba pamiętać o systematyczniej kalibracji alkomatów. Tylko tak można mieć pewność, że urządzenie przez cały czas działa poprawnie. Rozregulowany alkomat pokazuje błędne wyniki, a to może doprowadzić do bardzo negatywnych konsekwencji.

Rekomendowane artykuły